-
-
חיפוש מתקדם

מבזקים

עצור
ברוכים הבאים לאתר מהרי"ץ
יד מהרי"ץ - פורטל תורני למורשת יהדות תימן, האתר הרשמי להנצחת מורשתו של גאון רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ זצוק"ל. באתר תמצאו תכנים תורניים והלכתיים רבים מאת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, מחבר ספרי שלחן ערוך המקוצר ח"ח שו"ת עולת יצחק ג"ח ועוד. ראש מוסדות "יד מהרי"ץ" ו"פעולת צדיק". בפורטל תוכלו לעיין, להאזין ולצפות במבחר שיעורי תורה, שו"ת, מאמרים, תמונות, לקבל מידע אודות פעילות ק"ק תימן, ועוד...
"נציב החודש" באתר
נציב החודש! אם רצונך שזכות לימוד התורה, המסורת והמנהגים, של אלפי לומדים באתר זה יעמדו לזכותך במשך חודש ימים, להצלחה לרפואה או לע"נ, אנא פנה לטל': 0504140741, ובחר את החודש הרצוי עבורך. "נציב החודש" יקבל באנר מפואר בו יופיעו שמו להצלחתו, או שם קרוביו ז"ל בצירוף נר נשמה דולק, וכן בתעודת הוקרה ובברכה אישית ממרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
פעולת צדיק
מנויים לחיים
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
618 אורחים

הספקים מ"מ ומבחנים - כולל פרי צדיק בחריש

בשורה טובה ללומדי התורה ועמליה בני ק"ק תימן יע"א!

החל משבוע זה (פרשת לך לך התשפ"ב), יובא כאן באתר יד מהרי"ץ ה"מראה מקומות" של החומר הנלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק או"ח, חלק ג' עמודים קנ"ג-קנ"ו, וחלק א' עמודים שפ"א-שפ"ט - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. כשרוצה להתענות מתי מקבל תענית? פרט! ב. מה הדין שרוצה לקבל כמה ימים רצופים , שאינם רצופים? ג. האם מועיל קבלה בהרהור או שלא בשעת המנחה? ד. האם מותר לפרסם שמתענה? פרט! ה. אם נדר להתענות כמה ימים, מה הדין כשמצטער או שמפצירים בו לאכול? מה הדין שקבל להתענות למחר? מה הדין שמצטער הרבה? ו. מי שנדר בה"ב האם מותר להחליף הימים? ולאיזה ימים מותר ומדוע? ז. אם אכל בשוגג בתעניתו מה יעשה? מה הדין אם נדר להתענות כאשר לא פרט יום מיוחד? ח. מתי עונת ת"ח ומה הדין בזמנינו? ט. ג' חודשים ראשונים קשה לאישה באיזה אופן? י. האם מותר לשמש: בעלות השחר, בשקיעת החמה? י"א. אשה שמניקה, כמה תחכה מלהניק אחרי המצוה?
מספר צפיות:968
ח' אב ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"ו

    
א. עלה באילן מבעוד יום, האם מותר לירד ממנו בשבת? כתוב פסק הש"ע בדיוק! ומה הדין חפץ שהיה מונח שם מבעוד יום, האם מותר להורידו משם בשבת בלי להנידו? ב. כמה הוא שיעור הנקב להחשיבו עציץ נקוב? כתוב לפחות שני שיעורים! כתוב שני אופנים בעציץ שיש בו נקב ואינו נחשב לעציץ נקוב? (רשב"א, ר"ת). ג. האם מותר להעמיד שושנים וכדומה כשהפרחים נפתחים? ד. האם מותר ליתן מים בכלי בשבת ולהניח בתוכו ענפים לריח או לנוי? ומה הראיה לכך? ה. ריחאן שמשריש במים, האם מותר ליתנו במים בשבת או לא. פרט! ו. מה החילוק בין זורע לתולש לענין עציץ שאינו נקוב, ומה הראיה לכך? והיכן מצאנו תולש מעציץ שאינו נקוב דחייב? ז. המגביה עציץ נקוב מהארץ על גבי יתדות. מה דינו? ח. כל מקום שאסרו לרבים מפני מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור. היכן מצינו שהתירו בצנעא. ומדוע? ובאיזה אופן התירו? ומה הדין כשאי אפשר בצנעה? (ר"ן, ביה"ל) ומדוע לא התירו לכבות דליקה ואפילו ע"י גוי כשאין סכנת נפשות והלא יש הפסד ממון? כתוב שתי סברות לחלק שכתב הר"ן! ט. האם מותר לסמוך סולם על יתד שמחובר באילן? סמך סולם מערב שבת על יתד שמחובר באילן, האם מותר לעלות בסולם בשבת? מגבת שתלויה על חבל שקשור באילן, האם מותר ליטול המגבת בשבת? י. כתוב לפחות ג' איסורים שכתב מהרי"ץ לרחוץ בנהר כשגדל זרע על פני המים?
מספר צפיות:1016
ח' אב ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק או"ח, עמודים קל"ט-קנ"ב - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. כשפוגש את חבירו בט' באב מה אומר לו ומה עונה? ב. איזה מלאכות מותר לעשות בט' באב? עד חצות , מחצות. ג. בט' באב מאימתי מותר לישב על כסא? ד. האם יש שבוע שחל בו בט' באב שנדחה משבת ליום ראשון? ה. ט' באב שחל בשבת, בסעודה שלישית האם יכול: לזמן, לשבת עם חברים, לאכול בשר ויין? ו. ט' באב שחל בשבת, מתי פושטים בגדי שבת ומתי לובשים מנעלים של ט' באב? ז. האם אומרים "צדקתך" בשבת? כתוב המנהגים! ח. האם בעלי ברית אוכלים בט' באב? כתוב ההלכה והמנהג! ט. ט' באב שחל בשבת ונדחה, מה הדין של מעוברות ומניקות? חולה או יולדת הבאים לאכול בצום, מה יעשו לפני שאוכלים? י. מה מנהגנו לעשות בחופה זכר לחרבן? י"א. הרואה בית המקדש בחרבנו, מה עושה? ומה הדין בחול המועד?
מספר צפיות:1051
כ"ט תמוז ה'תשפ''ב
חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ו

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ו

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"ה. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:1062
כ"ג תמוז ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"ה

    
א. חבית שנשברה, כתוב ג' אופנים שהזכירו הפוסקים היתר להציל אפילו יותר ממזון ג' סעודות? ובאיזה אופן אסור להציל אפילו שיעור ג' סעודות? ב. חבית שנשברה בראש גגו ועבר וקלט באיסור. האם מותר ליהנות מהיין? פרט! (שוגג, מזיד, בשבת ובמוצ"ש). ג. דבר שיש לו מתירין מין באינו מינו מתבטל או לא? ד. למה התירו בסעיף ד' לעשות גרף של רעי, והרי אין עושין גרף של רעי לכתחילה? ה. נתפזרו לו פירות בחצר וכו', כתוב דברי רבי' יונה, רמב"ן, ורמב"ם בטעם האיסור. ולגבי דעת רבי' יונה ורמב"ן, איך פסק מרן בש"ע. ומהיכן לקוח פסק זה? (ע' בב"י). ו. פירות שנתפזרו בבית, האם מותר ללקטם לתוך סל? ז. משחקים וצעצועים שנתפזרו בחצר, האם מותר ללקטם בתוך סל או קופה גדולה? ח. ולא יטפח בשמן (שבת קמ"ג ע"ב), מה פירושו ולמה אסור? ועל מי כתב הב"י דיש לחוש שנעלמו ממנו דברי התוס', ומהיכן דקדק זה?
מספר צפיות:1068
כ"ג תמוז ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק או"ח, עמודים קכ"ז-קל"ח - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. מה יעשה אבל ששלושים שלו חל ב י"ח בתמוז ומה הדין בשבוע שחל בו לגבי תספורת? ב. ממתי מותר בכל מה שנאסר בט' באב? ג. מה מותר ללמוד בערב ט' באב? ד. האם נופלים על פניהם בערב ט' באב? כתוב המנהגים! ה. האם מזמנים בסעודה מפסקת? ו. מתי אוכלים סעודת צהרים? כתוב המנהג! ז. באיזה תפילות אומרים "רחם", "נחם"? ומה יעשה כשלא אמר? פרט! ח. ממתי מונים שנות החרבן? כתוב המנהג! ט. האם מניחים תפילין בשחרית ט' באב? כתוב המנהגים! י. האם מעוברות, מניקות ,יולדת בתוך שלושים יום, חולה שאין בו סכנה צריכים להתענות? פרט!
מספר צפיות:1059
כ"ג תמוז ה'תשפ''ב
חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ה

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ה

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"ה. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:1095
י"ט תמוז ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"ד (סעיפים י"ב-כ"ז)

    
א. כל כתבי הקודש מצילין מפני הדליקה. מה הדין להציל לכרמלית? לחצר שאינה מעורבת? לטלטל מוקצה? על ידי גוי? וכשאי אפשר להציל האם מותר לכבות? ב. הגליונים של כתבי הקודש, האם מצילים או לא? כתוב פסק ההלכה. ומה הדין בגליון שתחת כתב שנמחק. האם מצילים? ג. ספה שעלתה מקצתה באש בשבת רח"ל, כשאין חשש פקוח נפש, האם מותר לשפוך מים על הספה במקום שאין בו אש? כתוב דעת הרי"ף, הרמב"ם, והש"ע! ד. ספר תורה שכתבו מין ישרף עם האזכרות שבו. מדוע? כתוב שני טעמים. (רש"י ורבינו ירוחם, הרמב"ם). ה. באיזה אופן מותר לומר לגוי לכבות שריפה גם כשאין פיקוח נפש? ו. עץ דולק האיסור לכבותו מן התורה או מדרבנן? ז. מתכת לוהטת האיסור לכבותה מן התורה או מדרבנן? ח. היכן מצינו פסיק רישיה ומותר? ומדוע? כתוב לפחות שתי דוגמאות!
מספר צפיות:1091
י"ט תמוז ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק א', עמודים קי"ב-קכ"ו - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. עד מתי צמים שחל עשירי בטבת ביום שישי? ב. האם מניחין תפילין ומוציאים ס"ת כשחל עשירי בטבת ביום שישי? ג. האם חתן צם ומה הדין בצום דחוי? ד. מה ההבדל בין ט באב לשאר הצומות ומה יחמיר בעל נפש? ה. ממתי נקראת מעוברת ומתי נקראת מניקה? ו. באיזה תפילות אומרים עננו כתוב המנהג? ז. האם מפטירים בתעניות כתוב המנהג? ח. מה עושים כשיש צרה כתוב המנהג? ט. מדוע מניחים תפילין בתענית? י. כשעושים סעודה שהגיע זמנה האם מותר לשיר ומה הדין בשבוע שחל בו?
מספר צפיות:1014
י"ט תמוז ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק א', עמודים שס"ו-ש"פ - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. האם לפי מנהג הבלדי, אומרים "לדור ודור" או מסיים "אתה קדוש? ב. האם אומרים קדיש תתקבל אחרי צאת הכוכבים? כתוב ההלכה והמנהג! ג. כשמתפללים תפילה קצרה האם עונים אמן על ברכות, ברכת כהנים? ומה הדין כשאין כהן? ד. מה יעשה שליח צבור שהתחיל "אתה חונן" בחזרת תפלת מנחה ויצאו ג' כוכבים? ה. בתפלת המנחה, הגיע ומצא את הצבור מתפללים בלחש, מה יעשה? פרט! ו. אם לא התפלל מנחה מערב שבת, האם יכול לענות ל"ברכו"? ז. האם שליח צבור צריך להתעטף בטלית? ומה הדין כשאומר הקדיש? ח. מהו הזמן המובחר ביותר ללימוד בלילה? כתוב המנהג! ט. לאוסרים לקרוא מקרא בלילה, מה הדברים המותרים ומתי? י. כשהולך לישון, על איזה צד ישן? ומה הדין כששוכב שלא על מנת לישון?
מספר צפיות:1133
ט' תמוז ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"ד (סעיפים א'-י"א)

    
א. למה אסרו חכמים להציל מפני הדליקה יותר מג' סעודות משום שמא יכבה, ואלו גבי מת אדרבה התירו איסור לטלטלו מפני הדליקה כדי שלא יכבה? (תוספות, ט"ז). ב. האם מותר לטלטל מעות להציל מדליקה? כתוב הדעות (התרומה, רשב"א וטור) והכרעת הש"ע! ומה הדין להציל בבית שהדליקה בו (מהר"י אבוהב, ט"ז, שתילי זתים, ב"ח מג"א משנ"ב). ג. מה הדין לומר לגוי לטלטל מוקצה שלא תיפסד מפני הגשמים? באיזה לשון העתיק מרן (בסעיף ב') דעת הרשב"א בזה? ומה להלכה? פרט! (צריך לדבר צורך הרבה, הפסד, הפסד מרובה). ד. כשבעל הבית שהדליקה בו אומר לאחרים הצילו לכם, איך ההלכה בדיני ממונות מצד הדין? איך מתנהג ירא שמים? ואיך מתנהג חסיד? ומדוע? ה. האם מותר לבעל הבית שהדליקה בו לבקש מאחרים שיצילו "בשבילו" יותר מג' סעודות? והאם מותר להם להציל "לעצמם" יותר מג' סעודות (דעת הרי"ד, רמב"ם טור, ש"ע) והאם מותר להם להציל בשבילו (בלי שהוא יאמר להם) להציל יותר מג' סעודות (ח"א, משנ"ב)? ו. אם לא אמר לאחרים "הצילו לכם", האם מותר להם להציל לעצמם מדין הפקר או לא, ומדוע? (כתוב דעת רש"י, ר"ן, מהר"י אבוהב, ב"ח) ואיך פסק מרן בש"ע להלכה. ומה הטעם שכתבו הב"ח והמג"א? ז. איך מודדים הצלת ממון ג' סעודות, כל אדם כפי מאכלו, או לפי אדם בינוני? ח. לשון המשנה (בדף קכ.) לובש כל מה וכו' רבי יוסי אומר וכו' וחוזר ולובש ומוציא ע"כ. הלשון בסיפא היא המשך דברי רבי יוסי, או שהיא לכו"ע? ואיך פסק מרן להלכה (בסעיף ח')? ט. נפלה דליקה, כתוב האם מותר להציל יותר מג' סעודות מחדר לחדר באותו בית, מבית לבית, מבית לחצר שלו, מבית לחצר שיש בה דיורין ומעורבת. י. אם נפלה דליקה ויש בה חשש לסכנת נפשות, כתוב למה יש צד להתיר גם לבני הבית שהדליקה בו להציל יותר מג' סעודות. ומה יש להשיב על זה? ומה הראיה לתשובה זו מבעל התרומה שבסעיף י"א? (נזר ישראל, משנ"ב). י"א. האם מותר להציל ביום הכיפורים לסעודת מוצאי יום הכיפורים, ומדוע? (ב' טעמים, מג"א)
מספר צפיות:1142
א' תמוז ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק א', עמודים שנ"א-שס"ה - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. כיצד יתנהג האדם בדיבורו או במלאכתו, פרט? ב. האם מותר להתקוטט בשביל מצוה, מדוע? ג. כיצד אפשר לקיים "ובו תדבק" כתוב לפחות ב' דוגמאות? ד. את מי מותר לשנוא? ה. כיצד יש להוכיח את חבירו? פרט ג' שלבים! ו. מה הזמן של תפילת מנחה, פרט? ז. ממתי אסור לאכול סעודה גדולה, סעודה קטנה? פרט ההלכה ומנהג העולם! ח. ציבור שאומרים עלינו לשבח לאחר מנחה, כיצד ינהג? ט. האם אומרים וידוי או נפילת פנים במנחה? פרט הדין: מבעוד יום, בשקיעה, בצאת הכוכבים. י. האם אפשר להתחיל "אשרי" לפני שיש עשרה? כתוב ההלכה והמנהג!
מספר צפיות:1110
א' תמוז ה'תשפ''ב
חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ד

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ד

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"ד. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:1186
כ"ד סיון ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק א', עמודים של"ו-ש"נ - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. האם עדיף לברך ברכת החמה ברוב עם מאוחר או בנץ משום זריזים? ועד מתי אפשר לברך? ב. הרואה מקום שנעשה לו נס מה מברך? ומה הדין בנו ובן בנו? ג. הרואה חיגר או קיטע מה מברך? שנולד כך שנחלה אחר כך. ד. עד מתי אפשר לברך הגומל? לכתחילה בדיעבד. ה. האם נשים וקטנים מברכים הגומל מדוע? ו. מי שנעשה לו נס מה ראוי לעשות? ז. המתעטש, מה אומרים לו ומה עונה? ח. מה מברך מי שנעשה בנו בר מצוה כתוב ההלכה והמנהג? והאם נכון לעשות סעודה ולדרוש בענין תפילין? ט. כשירדו גשמים מרובים מה מברך? מה הדין: יש לו שדה לבד, יש לו שותף, אין לו שדה. י. מה הדרך הטובה ללכת בה? אכילה ממון גאוה כעס.
מספר צפיות:1106
כ"ד סיון ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"ב – של"ג

    
א. מה פירוש "מילדין", "מסעדים" (רב יהודה, רב נחמן ואיך להלכה?) ומה הדין לסעוד בשבת, לדעת הטור, מרן ואחרונים. ב. למה התירו רפואה בבעלי חיים ולא גזרו משום שחיקת סממנים (רי"ף). ג. מה מותר לטרוח בשביל בהמה, ומה לא? (ש"ע סימן של"ב סעיף ב'). ד. כתוב שני אופנים שהתירו הפוסקים אמירה לגוי לרפואת בעלי חיים, ומדוע? ה. לדעת שמואל, האם מותר לפנות יותר מה' קופות? (רי"ף, רב אחא גאון). ו. לשון מרן בש"ע סימן של"ג סעיף א', מאיזה פוסק הוא לקוח? ז. להלכה באיזה אופן מותר לפנות עד ה' קופות אפילו לדבר הרשות? ומתי מותר לפנות לצורך מצוה אפילו יותר מה' קופות? והאם יכול אדם לפנות הכל, או עד כמה? ח. אסור לפנות כל האוצר שמא ישוה גומות. מה הדין במרוצף? ט. כתוב ג' סוגי אורחים. מה נחשב צורך מצוה, מה ספק ואפשר להקל, ומה נחשב רשות (תה"ד, ב"י, רמ"א). י. כמה הוא שיעור ה' קופות, לפי סאין (תוספות, רמ"א) וכמה השיעור באמות (מג"א סק"ז). י"א. האם כל שבות התירו לצורך מצוה, ומה הראיה?
מספר צפיות:1138
כ"ד סיון ה'תשפ''ב

מבחן (עיון) - הלכות שבת סימן של"א – דיני מילה בשבת

    
א. מילה דוחה שבת, מנא לן? כתוב המסקנא לדברי ר"א (רש"י) ולדעת חכמים (ר' יוחנן). ב. האם מותר אמירה לגוי לצורך מילה ושאר מצוות? כתוב דעת בה"ג, רי"ף, רמב"ם, רמב"ן, העיטור! ג. במחלוקת רב ושמואל לענין נולד מהול אם להטיף ממנו דם ברית בשבת, פסק הרי"ף דלא כרב, אע"ג דהלכתא כרב באיסורי. מדוע? ומה הקשה על זה הרא"ש שהרי"ף סותר עצמו? ד. תינוק שחלה ונתרפא ורוצים למולו ביום חמישי, האם יכולים, ומדוע? (רשב"ץ, מג"א) כיצד מנהגינו, ומה הדין לספרדים בזמנינו ומדוע? ה. ריבוי בשיעורין אסור מן התורה או מדרבנן? ו. האם מותר לימול תינוק כשיודעים שאחר המילה יצטרכו לעשות לו רפואות ולחלל עליו שבת? (רמב"ן, רשב"א, משנ"ב). ז. אדם שלא מל מעולם האם יכול לימול בשבת? ומה הדין כשמל רק פעם אחת? ח. מה צריך להזהיר את המוהלים, בדין שמצוי מאוד בזמנינו? (ש"ע המקוצר). ט. האם מותר לטלטל סכין אחר המילה להצניע באותו חדר, או לטלטלו לביתו כשהעיר מעורבת? כתוב המסקנא בש"ע המקוצר! י. האם בשבת מותר להפוך עור הערלה לסגולה ומדוע? ומה הדין אחרי שזרקה בעפר שבכלי? י"א. האם הלכה כרב אסי שאמר כל שאין אמו טמאה לידה אינו נימול לשמונה? ולמאי נפקא מינה? פרט!
מספר צפיות:1152
ח' סיון ה'תשפ''ב
חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ב-של"ג

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"ב-של"ג

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"ב - של"ג. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:1143
ט"ו סיון ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק א', עמודים שכ"א-של"ה - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. הביאו לו מיני בשמים מכל הסוגים (אתרוג, הדס, שדאב, בושם) מה סדר הברכות? ב. הנכנס לחנות שמוכרים בשמים או חנות מכולת שיש בה בשמים האם מברך? ג. צנצנת שיש בה תערובת של-בשמים, מה מברך? ד. האם מברך שילדה אשתו זכר? ומה הברכה? כתוב המנהג! ה. האם מברך "שהחיינו" על ריח המתחדש משנה לשנה? ו. מה מברך כשמניח תפילין חדשים או בונה מעקה חדש או קובע מזוזה? כתוב המנהג! ז. הרואה את חבירו לאחר זמן, מה מברך? פרט ארבעת המקרים המובאים בשע"ה! ח. מה פירוש המילה ביריות (ה "ב" בחיריק)? ט. האם מברכים ברכת האילנות ברוב עם? כתוב המנהג! י. מתי מברך פעמיים באותו יום, את ברכת "שכוחו וגבורתו וכו'" ומתי פעם אחת בלבד?
מספר צפיות:1159
י"ח סיון ה'תשפ''ב
חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"א

חדש! מראה מקומות והספקים לנלמד בכולל "פרי צדיק" - הלכות שבת סימן של"א

    
לעיון ולהורדה! "מראה מקומות" והספקים בסוגיות בהלכות שבת סימן של"א - דיני מילה בשבת. החומר נלמד בכולל האברכים "פרי צדיק" בעיר חריש ת"ו, ובהמשך גם את שאלות ה"מבחנים", כך שכל המעוניין להשתתף בלימודי הכולל מביתו או מכל מקום, יוכל להצטרף ללימוד הנלמד בכולל, והשיעורים המוקלטים המתפרסמים באתר יהוו השלמה וחידוד לנושאי הלימוד.
מספר צפיות:1159
ט"ו סיון ה'תשפ''ב

מבחן בקיאות על ספר "שלחן ערוך המקוצר" חלק א', עמודים ש"ט-ש"כ - כולל "פרי צדיק" חריש

    
א. מה מברך על קרמבו? שלא חפץ בביסקויט, שחפץ, שמסופק. ב. מה קודם עץ או שהכל ומה הדין שהוא חביב וכן עץ ואדמה שהאדמה חביב? ג. האם צריך לכסות מזונות בקידוש מדוע? ד. בירך על פת הבאה בכיסנין או תבשיל ממיני דגן המוציא מה הדין, פרט? ה. בירך על פירות ןלא היה דעתו על כל מה שיביאו לו מה הדין, פרט? ו. אם הביאו לו פרי חשוב לאחר שבירך, מה הדין? ז. האם אוכל פוטר משקה ומתי, ומה הדין באורח? ח. האם מברך על פת ברכת הריח? ט. מה מברך על מי ורדים ומה הדין כשרובו מים או מלאכותי? י. מה הסימן לידע אם זה עץ או עשב?
מספר צפיות:1194
י' סיון ה'תשפ''ב

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 
ארז יחיאל
טריתא
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
מיני תבלין וקליות
מצות מסורת
מצות טעמו וראו
שר שלום קשת
מועדי השם
אור ההלכה
לחמא עניא
עבור לתוכן העמוד