-
חג שבועות
-
חיפוש מתקדם

מבזקים

עצור
ברוכים הבאים לאתר מהרי"ץ
יד מהרי"ץ - פורטל תורני למורשת יהדות תימן, האתר הרשמי להנצחת מורשתו של גאון רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ זצוק"ל. באתר תמצאו תכנים תורניים והלכתיים רבים מאת מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן, מחבר ספרי שלחן ערוך המקוצר ח"ח שו"ת עולת יצחק ג"ח ועוד. ראש מוסדות "יד מהרי"ץ" ו"פעולת צדיק". בפורטל תוכלו לעיין, להאזין ולצפות במבחר שיעורי תורה, שו"ת, מאמרים, תמונות, לקבל מידע אודות פעילות ק"ק תימן, ועוד...
"נציב החודש" באתר
נציב החודש! אם רצונך שזכות לימוד התורה, המסורת והמנהגים, של אלפי לומדים באתר זה יעמדו לזכותך במשך חודש ימים, להצלחה לרפואה או לע"נ, אנא פנה לטל': 0504140741, ובחר את החודש הרצוי עבורך. "נציב החודש" יקבל באנר מפואר בו יופיעו שמו להצלחתו, או שם קרוביו ז"ל בצירוף נר נשמה דולק, וכן בתעודת הוקרה ובברכה אישית ממרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א.
אור ההלכה
ארז יחיאל
ישיבת נחלת אבות לבעלי תשובה
עכשיו באתר יד מהרי"ץ
1055 אורחים

מאמר בענין חג שבועות – זמן מתן תורתינו

מספר צפיות: 5649

בס"ד

מאמר בענין חג שבועות – זמן מתן תורתינו

 

הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריה, ואפי' דלית בה רוח חיים ואינו בכלל דבר מרגיש, אפ"ה נותן לו הקב"ה את מה שמגיעו, וכמו שמצינו ביום כ"ה בכסלו שהושלמה בו בניית המשכן, והקמתו נדחתה ל-א' בניסן, ואמר הקב"ה להשלים חסרון זה בחנוכת בני חשמונאי. וכמו"כ חג השבועות בו ניתנה תורה כמו שרמוז בתורה "וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה" (שמות ג, י"ב) והובא במדרש הביאור שתוספת נו"ן סופית (פשוטה) בתיבת תעבדון לרמז לסוף  נ' יום בו יקבלו את התורה על ההר הזה וכן הובא בר"ן עמ"ס מנחות וכן בשבה"ל סי' רל"ו עמ' ק"י (ובילקוט מדרשים תימני נדרש "מִלךָ" היינו 50).

 

אלא שבזמן שמקדשים את החודש עיתים ר"ח אייר וסיוון שניהם חסרים ואז יום החמישים לספירה חל בז' בסיון, ועיתים שניהם מלאים ואז חל בה' בסיון, והרי קיימל"ן שהתורה ניתנה בו' בסיון וכרבנן ויום החמישים לספירה הוא חג השבועות, ונמצא לפי"ז אף שמתן תורה היה באותה שנה בחג השבועות, מ"מ בשנים שלאחמ"כ מיתלא תלי בקידוש החודש של אותה שנה ותתכן האפשרות עפ"ז שחג השבועות וזמן מתן תורה לא יחולו ביום א', ויצא מכך שחג השבועות יהא ניכר בחסרון הסמליות המאפיינת את שאר מועדי ישראל – ר"ה - יום הדין ומצוות תקיעת שופר, חג סוכות - סוכה וד' המינים, שמיני עצרת (בארץ ישראל) בשמחת התורה. חג פסח - חמץ ומצה. ואילו חג השבועות חסר מכל עשייה שיש בה כדי לסמל את יחודו. אולם מאז שאין עמנו בי"ד סמוכין ונפסק קידוש החודש ע"פ הראיה – חודש ניסן לעולם מלא וחודש אייר לעולם חסר, ונמצא שוב כלות 50 יום בו' בסיון, ואף שמצב זה הוא מצב לא קבוע כלל ואדרבא מהוה חסרון בשלימות מצבנו ומייחלים אנו שהקב"ה יחדש לנו את המלוכה ויבנה בית מקדשינו ונשוב לקדש את החודש ע"פ הראיה. אולם משהו מכל מקום יש בו שחג השבועות מקבל עפ"ז את התוכן והמאפיין שהיה בחינתו שלו עת יציאת בני ישראל ממצרים ואנשי כנה"ג שתיקנו את התפילה קבעו בנוסח התפילה מאפיין זה - חג השבועות הזה מתן תורתינו באהבה זכר ליציאת מצרים. וכיום התכונה בכל תפוצות ישראל רבה עת ניעורים כל הלילה בקריאת התיקון המסודר לנו ע"י האר"י ז"ל ועסק התורה הקדושה, ואף ביום עצמו מרבים בעסק התורה הקדושה.

 

והנה חג השבועות ע"פ סידור השנים שתיקן הלל הבבלי לעולם לא יחול בימים ג, ה, ז משום דלא בד"ו פסח אלא יחול רק בימים אבד"ו. וכתב הגר"ח פלאג'י זצ"ל במל"ח שהוא סימן אבד"ו גויי"ם והיינו בסירובם של עמי תבל מלקבל את התורה הקדושה, בזה גזרו על עצמם גזירת כליון ואבדן נצחי, תחת שידבקו בעץ החיים - פרשו ממנו, בבחרם לעצמם חיים של חדלון של חשקת ההבל בעולם הזה, וע"כ יפה נרמז בסימן הנ"ל מצב זה וכמו שכבר דרשו חז"ל בשבת (דפט:) למה נקרא שמו הר סיני שמשם ירדה שנאה לעולם למה נקרא שמו הר חורב שמשם ירדה חורבה לעולם, כי באותה עת בה עם ישראל מקבל את התורה באותה העת ממש נחלט מצבם של עמי תבל לכליון ולשממון מוחלט.

 

ולעניות הדעת אשר לי נראה לומר שלא החמצה של רגע חרצה את גורלם לאבדן נצחי אלא מעיקרא לא היה לעמי תבל שום שייכות בקבלת התורה מפאת שטמאו וגעלו את נפשם ועוותו את דרכם בשחיתותם ומעלם עד שהביאו את עצמם למצב בו לא היה שייך חיבור אל התורה הקדושה.

 

והנראה לחזק מהלך זה ממה שנשאלתי לפני שנים מהרה"ג משה חבשוש שליט"א וזו תוכן השאלה: כאשר הקב"ה פנה לעמי תבל שיקבלו את התורה, שאלו כל עם ועם מה כתוב בה השיב להם הקב"ה לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף וכו'... ורבתה התמיהה הרי מצוות אלו כבר מצווים הם ועומדים מזמן נח וה"ה בכלל שבע מצוות בני נח ומה שייך שהקב"ה דווקא את מצוות אלו יערוך לפניהם כדוגמא לשאר מצוות התורה ה"ה כבר קיבלום, אם ירצו או לא ירצו חייבים הם לקיימם משא"כ התורה שעורך לפניהם כעת כדי לקבלה צריך להציג בפניהם מצוות שעדיין לא קיבלום, זו השאלה ופתרון אין לה. וכעבור הרבה שנים בס"ד עצומה אמרנו תירוץ פשוט אבל לענ"ד אמיתי.

 

ותחילה יש להוסיף עוד תמיהה, לפי המבואר קודם שכבר מצווים הם ועומדים לא מובנת תשובתם הנזכרת שהם מתקיימים על רציחה או גניבה או עריות וכו' ולא שייך שיפרשו מהם וע"כ אינם יכולים לקבל את התורה, שהרי אם הם מצווים בלאוין אלו תשובתם צריכה להיות בסגנון זה "אמנם אנו מצווים כבר באלו המצוות אבל איננו מסוגלים לעמוד בפני תאוותינו לרצוח, לגנוב, לגלות עריות", שיראו לכל הפחות שיש להם ידיעה בחיוב מצוות אלו עליהם, ותחת זה משיבים תשובה שכל מהותה מורה שבכלל אין עליהם שום עול וחיוב, ובסירובם כעת מלקבל את התורה יכולים להמשיך במעלליהם ושחיתותם.

 

והנראה לומר שהבורא יתברך רצה להראות לכל העמים שאין להם שום שייכות בחמדה זו ואין להם שום חיבור ולא דיבוק לתורה הקדושה, ואין ארור מתדבק בברוך, וע"כ להורותם זאת בירר להם מכל מצוות התורה דווקא מצוות אלו שגם כך מצווים הם  ועומדים. להראות מסגנון תשובתם את הידוע לו מכבר שאין להם שייכות בקבלת התורה, שהרי במצוות שהם כבר מצווים – מתכחשים הם. 

 

 

מתוך ספר אורן שלחכמים – מאמרים העומד לראות אור בע"ה בקרוב. הספר כולל בתוכו מאמרים עיוניים על סדר פרשיות השבוע ומועדי ישראל, בשפה ברורה השווה לכל נפש, משולבים בהם פנינים מתורתן של חכמי תימן שברובם עוד לא ראו אור, ספר זה מצטרף לשו"ת אורן שלחכמים העומד אף הוא לראות אור בקרוב.

החפץ בזכות התורה וזיכוי הרבים להצלחת משפחתו הנצחת יקיריו ורפואה שלימה, ורוצה להיות מסייע שיש בו ממש להיות שותף בהוצאת ספרים אלו, כל תרומה תתקבל בברכה ויכול לפנות למס' טלפון 0527613074

הדפסהוסף תגובה

עוד..

     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא
  4.  [6-9]

כניסה לחברים רשומים

להרשמה
 
מצות מסורת
ת"ת עטרת חיים
מועדי השם
מצות טעמו וראו
טריתא
מנויים לחיים
שר שלום קשת
מיני תבלין וקליות
פעולת צדיק
עבור לתוכן העמוד